Výroba peliet - TATRAS s.r.o. - Certifikáty

Certifikáty

Vedenie spoločnosti si uvedomuje, že má rozhodujúcu zodpovednosť za vedenie, úroveň a účinnosť systému riadenia kvality. Uvedomujeme si skutočnosti, že práve aktívne presadzovanie princípov kvality prispieva k šíreniu dobrého mena spoločnosti, je veľmi dobrým základom pre ďaľší rozvoj spoločnosti založenej na kvalite.
Pripravovaná certifikácia ENplus zaručuje kvalitu drevných peliet tak, aby chránila všetkých zúčastnených.

Zákazník má záruku, že peleta vyhovuje prísnym normám a bola dodaná zodpovedajúcim spôsobom. Predajcovia zas majú istotu, že rozvážajú kvalitné pelety. Výrobca peliet môže prípadným kontrolórom spätne predložiť vzorku výroby za akékoľvek zisťované obdobie. A výrobcovia kotlov  sa môžu brániť pri reklamáciách, kedy kotle nedosahujú sľubované parametre alebo boli poškodené kvôli použitiu nekvalitných peliet.

 

Medzinárodný štandard Enplus

ENplus certifikačný program zahrňuje tri triedy kvality peliet s rozdielnými požiadavkami na použitý surový materiál, rovnako aj na vlastnosti drevných peliet. Vlastnosti peliet musia byť v súlade s normou EN 14961-2. Inšpekčné a skúšobné orgány teda musia dodržiavať postupy pri porovnávaní jednotlivých parametrov napr. ( priemer, dĺžka, obsah vody, obsah popola, mechanická odolnosť, jemné častice, výhrevnosť, obsah síry, chlóru atď.) Veľmi dôležitými hľadiskami je kvalita vstupnej drevnej suroviny, ktorá je povolená pre výrobu drevných peliet.

Všetky tieto aspekty smerujú k zabezpečeniu a zaručeniu stálej kvality jednotlivých výrobkov pre našich zákazníkov, pretože len kvalitnými výrobkami môžme v maximálnej miere uspokojiť ich potreby a očakávania.

Certifikácia znamená vyššiu kvalitu, nie vyššiu cenu. Pre výrobcov ani obchodníkov neznamená žiadne podstatné náklady naviac. Naopak zákazníci si môžu vyberať medzi konkurenčnými výrobcami, ktorí všetci garantujú rovnako vysokú kvalitu peliet.

S certifikáciou ENplus sa vyrába celosvetovo cez 50% všetkých drevných peliet, je rozšírená v 20 európskych krajinách a dokonca i v USA a Kanade. U nás má značku ENplus asi tretina vyrobených peliet, v Rakúsku a Nemecku až dokonca 90 % celkovej produkcie.

 

tatras-certifikat-cz-sm         tatras-certifikat-de-sm         tatras-certifikat-en-sm