Výroba peliet - TATRAS s.r.o. - Kúrenie peletami

Kúrenie peletami

 

Teplo z obnovitelného zdroja

Drevné pelety majú okrem iných jednu obrovskú výhodu. Surovina z ktorej sa vyrábajú neustále dorastá. Slovensko je jednou z najviac zalesnených krajín v Európe.

 

Vaša budúcnosť

Každoročné zvýšovanie cien a veľké riziká dnes charakterizujú dodávky zemného plynu a ropy. Drevné pelety sú vyrábané z vedľajších produktov vznikajúcich pri spracovaní dreva.


Úspora nákladov

Ekonomické výhody drevených peliet sú jednoznačné. V porovnaní s nákladmi vynaloženými na vykurovanie zemným plynom môžete ročne ušetriť až 30%.  Dôležitým faktorom pri vykurovaní drevnými peletami sú kvalitné kotle, ktoré sú určené pre tento druh paliva. Drevné pelety preto predstavujú kombináciu nízkych nákladov a efektívneho využitia alternatívneho paliva pochádzajúceho z obnovitelného zdroja energie.

 

Komfort

Tento druh paliva ponúka pohodlie a čistotu. Palivo je podľa požiadavky dodávané buď v cisternách, 15 kg baleniach alebo tzv. „big bagoch“ a automaticky podávané z miesta uskladnenia do kotla. Súčasťou technológie moderných kotlov je samočistenie kotla a odstraňovanie popola, ktoré sa vykonáva úplne automaticky. Najmodernejšie kotle na pelety je dokonca možné kontrolovať a nastavovať i na dialku napríklad prostredníctvom smartphonu.


Šetrné k životnému prostrediu

Pelety sú palivom zo 100 % prírodného domáceho materiálu.  Základnou surovinou na ich výrobu je drevná pilina ako odpadový material piliarského priemyslu.  Výroba peliet prebieha bez prídavku chemicko-syntetických látok.  Surovina je pri vysokom tlaku zhutnená a zlisovaná do malých granúl. Vyrábané sú prevažne z pilín ale i z hoblín  zo storárskej výroby. Sú vyrábané len z prírodných materiálov bez akýchkoľvek iných prímesí, kde pojivom je prírodná organická zlúčenina lignín obsiahnutá v bunkovej stavbe rastlín.

Veľmi zaujímavé je porovnanie atmosférického plynu oxidu uhličitého v procese celého reťazca. Biomasa je  CO2 neutrálna, t.j. pri jej spaľovaní  sa vyprodukuje len toľko CO2 koľko sa nazhromaždilo počas rastu .

 

Ekonomický prínos

Použitie drevných peliet ponúka výhody nielen pre životné prostredie, hospodársky prínos pre zákazníka, ale aj pre budúcnosť spoločností, ktoré takéto palivo vyrábajú a dodávajú. Prínos ponúka aj spoločnotiam, ktoré sa zaoberajú výrobou tepla, inštaláciou tepelno-technických zariadení a tež ich údržbou a servisom.