Výroba peliet - TATRAS s.r.o. - Oznámenia

Oznámenia

Z dôvodu uchádzania sa o podporu pre zavedenie modernej technológie výroby drevných peliet kde sme v apríli 2013 požiadali o nenávratný finančný príspevok pre zavedenie inovatívnej technológie na výrobu drevných peliet z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rámci národného strategického referenčného rámca 2007-2013 odhadujeme dokončenie projektu v lete 2014.

Podklady k procesu verejného obstarávania

Predbežné oznámenie TATRAS - 20.6.2013

Oznámenie v EU vestníku – 2.7.2013

Oznámenie v SK vestníku – 3.7.2013

Súťažné podklady – 3.7.2013

§ 41 Ostatné – 13.8.2013

§ 41 Kritériá – 26.8.2013

Informácia o výsledku vyhodnotenia – 17.9.2013

Správa podľa § 21 zákona o VO – 22.01.2014