Výroba peliet - TATRAS s.r.o. - Prečo pelety

Prečo pelety


Pohodlie

 • Vďaka plnoautomatizovanej prevádzke je zaručený komfort, ktorý je porovnateľný  s vykurovaním plynom, samozrejme za neporovnateľne nižšie náklady
 • Spustenie a kontrola kotla aj na diaľku (napr. mobilným telefónom)
 • Automatické čistenie kotla od popola

 

 Vysoká energetická účinnosť

 • Drevné pelety sa vyznačujú extrémnou hustotou a nízkym obsahom vody, vďaka tomu dosahujú vysokú výhrevnosť


 Cenová výhoda

 • Drevné pelety dosahujú vysokú cenovú stabilitu
 • V porovnaní s plynom a vývojom cien sú považované za najlacnejší a najefektívnejší spôsob vykurovania
 • Pelety sa v posledných rokoch vyznačujú vysokou cenovou stabilitou


 Stála garancia dodávok

 • Vďaka dlhodobým zmluvám vieme zabezpečiť  stále dodávky peliet
 • Palivo vyrobené z dreva zo slovenských lesov je k dispozícii v dostatočnom množstve a každoročne dorastie v našich lesoch viac dreva ako je možné využiť, preto sa drevné pelety právom dajú považovať za trvalý zdroj energie


 Záruka kvality

 • Vďaka pripravovanej certifikácii je zabezpečená neustála kontrola  celého procesu od výroby až po dodávku konečnému zákazníkovi
 • Normy EU a podmienky, ktoré sú nimi dané  sme ako výrobcovia povinný zabezpečiť a dodržiavať


 Ohľaduplné k životnému prostrediu

 •  Úplná nezávadnosť pre životné prostredie


 Minimálne priestory na skladovanie

 • Vďaka jednotným rozmerom, fyzikálnym vlastnostiam peliet je zabezpečené jednoduché skladovanie a automatická doprava paliva priamo do kotla
 • Drevné pelety je možné dlhodobo uskladňovať v rôznych podobách skladov a zásobníkov podľa priestorových možností

Minimum popola

 • Minimálny zostatok nedohorených častíc (popola) je následne použiteľný ako bio-hnojivo