Výroba peliet - TATRAS s.r.o. - TT riešenia

Tepelno-technické riešenia

Vzhľadom na neustále rastúce ceny energií spoločnosť TATRAS prináša svojim klientom riešenia súvisiace s efektívnou a úspornou prevádzkou tepelno-technických zariadení v bytovo-komunálnej, priemyselnej a terciálnej sfére.

 

Naša ponuka:

 • Lokálne riešenia prispôsobené potrebám zákazníkov
  • Vypracovávanie predbežných štúdií
  • Návrh, prevádzka a údržba elektrických a tepelných  zariadení
 • Hospodársky rast rešpektujúci životné prostredie
 • Pohodlie zákazníkov za konkurencieschopnú cenu
 • Energetická nezávislosť
 • Optimalizácia nákladov za spotrebu energií a zníženie prevádzkových nákladov
 • Modernizácia zariadení a zároveň ich prispôsobenie aktuálnym potrebám rešpektujúc pri  tom technické, bezpečnostné a environmentálne predpisy
 • Zabezpečenie nepretržitej prevádzky
 • Rešpektovanie ochrany životného prostredia pri vykonávaní každodenných aktivít


Chceme Vás odbremeniť od činností, ktoré nepatria k vašim predmetom podnikania a umožniť vám tak sa plne sústrediť na rozvoj vlastných aktivít.