Výroba peliet - TATRAS s.r.o. - Výroba peliet

Výroba peliet

Spracovanie drevnej biomasy  začína navezením pilín veľkokapacitným návesom do vstupného skladu. Odtiaľ pomocou manipulátora a posuvnej podlahy sa material posúva do výrobnej haly kde prebieha proces triedenia a sušenia. Dôležitou časťou je sušička piliny s transportným ventilátorom, ktorá je napojená na kotol v ktorom sa spaluje pretriedená a odpadová pilina. Tok materiálu ďalej po jeho vysušení prechádza tzv. čistením  kde je zabezpečené odlúčenie rôznych pevných a kovových častíc, ktoré môžu následne poškodiť peletovaciu linku. Takto spracovaný materiál sa potom pomocou dávkovacieho dopravníka premiestňuje do mixéra piliny s prípadným dovlhčovaním. Nasleduje najdôležitejšia časť – peletovací lis (granulátor). Ide o stacionárne obežné valce, ktoré pretláčajú hmotu cez spodnú točiacu sa matricu, ktorej veľkosť, otvory a ich tvar majú svoje opodstatnenie. Matrica je obojstranná, ľahko vymeniteľná. Najčastejšie sa používa univerzálne prevedenie pre výrobu 6 mm peliet.

Podstatou procesu peletizácie je zhutňovanie – lepenie lignínom, ktorý sa uvoľňuje pri teplote 104°C. Táto teplota vzniká pri účinkom tlaku medzi matricou a obežným lisom. Vypadnutá hmota z peletizátora sa dostáva na vytriasací dopravník, ktorý napomáha oddeľovaniu prachových nezlepených častí do zásobníka, a tým sa zabezpečuje aj bezprašnosť a čistota prevádzky. Na následný chladiaci dopravník tak vstupuje hmota zbavená prachových častí. Vychladené a vytvrdené peletky sa tak pri skladovaní nelepia a vo väčších skladovaných nádobách či vakoch nerosia a neznehodnocujú. Na vychladenie pritom stačí nútený prúd vzduchu tvorený ventilátormi umiestnenými nad dopravníkom dimenzovaný tak, aby teplota produktu pri výpade zodpovedala teplote okolitého prostredia. Predposlednou fázou je vytriedenie odrolov z hotových peliet a prenos dopravníkom pre baliace a vážiace zariadenie. V našom prípade sa pelety plnia podľa dopytu do 15, 20 alebo 25 kg sáčkov, ktoré budú uložené a fóliované na paletách. Ďalšou možnosťou sú sypané pelety vo veľkoobjemových vakoch tzv. „big-bagoch“ s hmotnosťou 1000-1200 kg, tiež ložených na drevených paletách. Treťou možnosťou budú voľne sypané pelety uskladnené vo veľkoobjemových podjazdných silách.